Zelf scannen

Wanneer je de tijd wilt nemen, is het mogelijk om zelf kaarten te scannen, of met een digitale camera te fotograferen. Als je camera panorama foto's kan nemen, en de software die je daarbij hebt ze weer netjes aan elkaar kan lassen, dan kan daarmee een wat groter gebied bestreken worden.

In de praktijk komt 2000 x 2000 beeldpunten dicht in de buurt van het maximum dat nog verwerkt kan worden. Als we één beeldpunt gelijk willen hebben aan 10 meter, dan is daarmee dus een bereik van ruim 10 bij 10 zeemijl te realiseren. Bij opslag als "GIF" bestand met 7 bits kleuren, komt de file dan uit op ongeveer 2 MB. Na calibreren, waarbij van drie punten de co-ordinaten en de kaart-Datum (bijv WGS84) worden ingebracht, is de kaart gereed voor gebruik.

Als zorgvuldig gewerkt wordt, is de vertekening te verwaarlozen. Dit kan eenvoudig worden gecontroleerd door op diverse plaatsen op de rasterlijnen van de kaart te klikken, en de co-ordinaten die het programma weergeeft te vergelijken met de rasterpunten op de kaart.Als voorbeeld heb ik een stukje van 500 bij 500 beeldpunten uitgeknipt uit mijn foto van de Westerscheldemond van de C30 zeekaart. Op mijn scherm, meet de uitsnede hieronder 15 x 15 cm, terwijl het corresponderend gebied op de papieren kaart 5x5 cm is. (De scan van 2.1 MB dekt ruimschoots het gebied Roompot tot Zeebrugge, dus een hele dagtocht).

Waarschuwing: wees zeer zorgvuldig bij het scannen van kaarten.
let op dat de co-ordinaten juist zijn ingebracht, bijvoorbeeld door het meescannen van bekende rasterpunten met lengte/breedte aanduiding
let op dat de "kaart Datum" correct is ingesteld
let op dat de kaart die gebruikt wordt is bijgewerkt